Nomen omen

Místo krále na hradě
zemana pusť ke vládě:
Ovcím spoustu omáček
z archivu čte ovčáček.
Na hrad nesmí žádný břídil!
U vchodu to mlynář třídí.

 
Lid český je neohromen.
Všichni znají Nomen omen.