Šipková letící

497e404f230c28874a5dbce68115ba09

Nekonečně modré nebe
rozprostřené kolem tebe.
Neznáš cestu, nevíš směr?
Hlavu vztyč do vyšších sfér.
Šipka vždycky někam míří.
Neúnavně křídly víří.
Šipka k šipce, letí spolu,
míří vzhůru, míří dolů.
Letí krátce, letí dlouho,
krátí si jen chvíli pouhou.
Nebe plné hbitých šipek,
tobě světa zůstal zbytek.

Read More